2010-04-23 Tutaj tytuł artykułu
Dom z okiennicami
Etapy wykonania fundamentów - od wytyczenia do zbrojenia

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy wykonania fundamentów w domu jednorodzinnym krok po kroku od pierwszego etapu do momentu zbrojenia fundamentów:

 • Wytyczenie fundamentów domu jednorodzinnego


 • Etapem pierwszym jest wytyczenie fundamentów pod przyszły dom jednorodzinny. Jest to nic innego jak wyznaczenie wszystkich osi geometrycznych i punktów, które są charakterystyczne dla domu w terenie.

  Fundament dla domu jednorodzinnego z reguły wznosimy za pomocą tzw. ław drutowych. Wykonanie ławy drutowej przebiega następująco: ok. 0,5 m od krawędzi przyszłych wykopów wbija się paliki, przybija poziome deski. Następnie osie oznaczamy napinając mocno stalowy drut (np. wiązałkowy).

  Do dokładnego wyznaczenia wysokości fundamentów wykorzystujemy tzw. reper. Jest to punkt, wyznaczony za pomocą kształtki stalowej, który jest poza robotami budowlanymi, nienarażony na ewentualne osiadanie terenu, służący do wyznaczania wszystkich wymiarów wysokościowych. Bardzo często za repera używa się miejsca niezagrożone osiadaniem jak sąsiadujący budynek, czy słup elektryczny.

 • Zdjęcie humusu


 • Humus to wierzchnia organiczna warstwa ziemi do głębokości ok. 40 cm. Humus zawsze ściągamy przed rozpoczęciem robót budowlanych do warstwy gruntu rodzimego. Ściągnięcie humusu możemy wykonać bądź przy pomocy koparko-spycharki, lub ręcznie. Ziemię, którą usuwamy powinniśmy umieszczać jak najdalej od krawędzi wykopu, zaś wysokość hałd nie powinna być wynosić więcej niż 1,5 m.

  Ściągnięcie pierwszej warstwy ziemi może być wykonane sposobem mechanicznym lub ręcznym.
  Ściągnięcie pierwszej warstwy ziemi może być wykonane sposobem mechanicznym lub ręcznym.


 • Warstwy podkładowe dwoma metodami


 • Metoda tradycyjna
  W metodzie tradycyjnej warstwę podkładową stanowi chudy beton wylany na grubość od 5 do 10 cm. Również możemy zamiast betonu chudego zastosować mechanicznie zagęszczony żwir lub piasek (od 15 cm do 30 cm).

  Funkcje, które pełni warstwa podkładowa w metodzie tradycyjnej wykonania fundamentu:
 • wzmacniają i wyrównują podłoże gruntu,
 • ochrona mieszanki przed zanieczyszczeniem z gruntem,
 • stanowi podłoże pod izolację przeciwwilgociową,
 • łatwiejsze i szybsze wykonanie szalunku dzięki gładkiej powierzchni.


 • Metoda oszczędnościowa
  Warstwę podkładową w metodzie oszczędnościowej stanowi folia, o grubości minimum 0,2 mm. Taką folię wykładamy w wykopie, którą wywijamy w dwie strony na 20-30 cm. Uwaga! Czynność tą musimy wykonać bardzo starannie.

  Funkcje, które pełni warstwa podkładowa w metodzie oszczędnościowej to:
 • ochrona przed zmieszaniem wylewanego betonu z gruntem,
 • zapobiega odpłynięciu wody zarobowej z betonu w suchy grunt,
 • skuteczna izolacja przeciwwilgociowa./li>

 • Zbrojenie fundamentów w domu jednorodzinnym


 • Na zbrojenie fundamentów dla domu jednorodzinnego składają się 4 pręty, które z reguły mają średnicę 12mm, połączonych 6mm strzemionami. Pręty nie mogą być pordzewiałe, zabrudzone farbą, ziemią, czy smarami. Za pomocą zgrzewania lub wiązania wyważonym drutem wiązkowym, pręty łączymy w szkielety zbrojeniowe.

  Na zdjęciu wylany chudy beton, na którym zostało wykonane deskowanie oraz ułożone zbrojenie. Ławy fundamentowe są gotowe do zalania mieszanką betonową.
  Na zdjęciu wylany chudy beton, na którym zostało wykonane deskowanie oraz ułożone zbrojenie. Ławy fundamentowe są gotowe do zalania mieszanką betonową.


  Następnie szkielety zbrojeniowe wkładamy do wykopu lub w szalunku stosując:
 • cegły lub specjalne podkładki betonowe,
 • krążki dystansowe z tworzywa sztucznego założonych na dolnych prętach.


 • Etap zbrojenia fundamentów kończy prace montażowe. Musimy je koniecznie zweryfikować pod kątem jakości wykonania deskowania i zbrojenia. Przygotowanie fundamentów do betonowania wpisujemy do dziennika budowy.